Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

EU HEROES project was presented at the event organized by CRES in cooperation with ANATOLIKI SA titled “Energy communities and support mechanisms for sustainable and socially just energy modernization of…