Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ημερίδα ΚΑΠΕ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. με συμμετοχή της Greenpeace «Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 Έκθεση Verde.tec, M.E.C. Παιανίας Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και με…

Intersolar side event

PV Prosumption: Potential & Business Models to Boost the PV Sector in Europe In June, several of the EU HEROES team attended a seminar on PV Prosumption, run by our colleagues from the PVP4Grid project. PVP4 Grid is a separate project, with a focus on prosumer models also, funded under the same call of the…

EU HEROES 2nd Thematic Workshop

EU HEROES 2nd Thematic Workshop As part of stakeholder engagement activities of the EU HEROES project , CRES hosted  the 2nd Thematic Workshop, on 20th September 2018, in Athens. The aim of the workshop was to inform key stakeholders from the solar sector community: PV industry representatives, industry associations and NGOs, grid operators, research and academic community…

Second European partnership meeting

Second European partnership meeting at Swansea University in Wales, UK on the 23rd and 24th of April. The EU HEROES Horizon 2020 community solar project is holding its second European partnership meeting at Swansea University in Wales, UK on the 23rd and 24th of April. The meeting includes a stakeholder workshop enabling discussion between community…

Regen’s Members’ Forum

Regen’s Members’ Forum: Utility Solar and Storage: Getting the Pipeline Flowing 22nd March 2018, Bristol, UK. Charlotte Norton from the Energy Saving Trust attended Regen’s Members’ Forum on utility-scale solar and storage on 22nd March 2018 in Bristol as an EU HEROES representative. The forum looked to answer the following questions: – How close are…