Ενεργειακές κοινότητες και μηχανισμοί υποστήριξης για το βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ενεργειακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

EU HEROES project was presented at the event organized by CRES in cooperation with ANATOLIKI SA titled “Energy communities and support mechanisms for sustainable and socially just energy modernization of the wider public sector” on Friday, 15 February, 2019 in the framework of the VERDETEC 2019 exhibition. The exhibition on environmental technologies was held in…

Intersolar side event

PV Prosumption: Potential & Business Models to Boost the PV Sector in Europe In June, several of the EU HEROES team attended a seminar on PV Prosumption, run by our colleagues from the PVP4Grid project. PVP4 Grid is a separate project, with a focus on prosumer models also, funded under the same call of the…

Second European partnership meeting

Second European partnership meeting at Swansea University in Wales, UK on the 23rd and 24th of April. The EU HEROES Horizon 2020 community solar project is holding its second European partnership meeting at Swansea University in Wales, UK on the 23rd and 24th of April. The meeting includes a stakeholder workshop enabling discussion between community…